03 de setembre 2008

FESTA MAJOR DE LES BARRAQUES

Com ja saps de sobres, aquest cap de setmana comença la Festa Major de les Barraques de Sabadell, que coincideix amb la festa major institucional de la mateixa ciutat (o al revés?). Sigui com sigui, el Casal està enfeinat amb la preparació de la seva barraca i tot el que això comporta.

Sabem que aquesta notícia no té gaire a veure amb les obres del Casal però volem incidir-hi per dos motius ben diversos. Primer, ja que és un acte important i d'alta volada pensat des del i per al poble, lluny de qualsevol ens públic o privat que en pugui treure un profit propi, i això ja costa de trobar a la nostra ciutat. L'altre motiu rau en la inestimable injecció econòmica que això representa per a la nostra entitat, i més, en l'etapa en què ens trobem.

Dit això, i traient-ne unes conclusions que seran acceptades per unanimitat:

ACUDIU A BARRAQUES, I CONSUMIU A LA DEL CASAL!!! (amb moderació, per descomptat).

Visca la Festa Major de la Barraques!